NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: [email protected]
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

TRANG VĂN CLB » HỒI KÝ
Bừng sáng lên như ánh thái dương Toàn nhân dân hát ca vui mừng Mừng vì có Đảng Lao động Việt Nam Đảng tranh đấu quyết chí không ngừng Dìu giai cấp dắt giống nòi vùng đứng lên!(…)
Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian! Vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn! Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi, Quyết phen này sống chết mà thôi. Chế độ xưa, ta mau phá sạch tan tành, Toàn nô lệ vùng đứng lên đi!...
NYS NHT - Bạn đọc \"Người yêu sách\" từng đọc ông qua nhiều bài viết trên tập san. Ông viết về Nguyễn Huy Tưởng ngay trong số ra mắt, về Phùng Quán và Vũ Trọng Phụng, về Hoàng Hữu Đản - \"nhà văn hoá uyên bác\" và Nguyễn Đình Thi - người \"nghệ sĩ lớn\" - trên những số gần đây nhất. Ông cũng là tác giả của các bài viết về từ và nghĩa tiếng Việt, về bảng chữ cái và các âm phụ, cả về những điều gây tranh cãi ở một cuốn sách mới ra... Kể cũng phải thôi, ông là nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Lê Vinh Quốc, người có đầy đủ tư cách và nhiệt tình để luận bàn về những vấn đề trên. Bây giờ, mời bạn đọc về ông, qua tập hồi ký mà ông gọi là \"tiểu thuyết hồi tưởng\". Tác phẩm có tiêu đề \"Nước chảy dưới chân cầu\". Được sự đồng ý của tác giả, BBT xin chuyển đến bạn đọc lần lượt các chương tập hồi ký này.
NYS NHT - Bạn đọc \"Người yêu sách\" từng đọc ông qua nhiều bài viết trên tập san. Ông viết về Nguyễn Huy Tưởng ngay trong số ra mắt, về Phùng Quán và Vũ Trọng Phụng, về Hoàng Hữu Đản - \"nhà văn hoá uyên bác\" và Nguyễn Đình Thi - người \"nghệ sĩ lớn\" - trên những số gần đây nhất. Ông cũng là tác giả của các bài viết về từ và nghĩa tiếng Việt, về bảng chữ cái và các âm phụ, cả về những điều gây tranh cãi ở một cuốn sách mới ra... Kể cũng phải thôi, ông là nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Lê Vinh Quốc, người có đầy đủ tư cách và nhiệt tình để luận bàn về những vấn đề trên. Bây giờ, mời bạn đọc về ông, qua tập hồi ký mà ông gọi là \"tiểu thuyết hồi tưởng\". Tác phẩm có tiêu đề \"Nước chảy dưới chân cầu\"
NYS NHT - Bạn đọc \"Người yêu sách\" từng đọc ông qua nhiều bài viết trên tập san. Ông viết về Nguyễn Huy Tưởng ngay trong số ra mắt, về Phùng Quán và Vũ Trọng Phụng, về Hoàng Hữu Đản - \"nhà văn hoá uyên bác\" và Nguyễn Đình Thi - người \"nghệ sĩ lớn\" - trên những số gần đây nhất. Ông cũng là tác giả của các bài viết về từ và nghĩa tiếng Việt, về bảng chữ cái và các âm phụ, cả về những điều gây tranh cãi ở một cuốn sách mới ra... Kể cũng phải thôi, ông là nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Lê Vinh Quốc, người có đầy đủ tư cách và nhiệt tình để luận bàn về những vấn đề trên. Bây giờ, mời bạn đọc về ông, qua tập hồi ký mà ông gọi là \"tiểu thuyết hồi tưởng\". Tác phẩm có tiêu đề \"Nước chảy dưới chân cầu\". Được sự đồng ý của tác giả, BBT xin chuyển đến bạn đọc lần lượt các chương tập hồi ký này.
« 4 5 6 7 8 »