NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: [email protected]
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

QUAN CÔNG ĐỐT ĐUỐC

( 01-12-2016 - 03:52 AM ) - Lượt xem: 991

Bài thơ của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng sáng tác vào khoảng năm 1933-1934 xuất xứ từ chi tiết Quan Công cầm đuốc canh cho hai phu nhân của Lưu Bị bị giam lỏng trong daonh trại quân Ngụy

Tào Công gieo loạn hóa nên hiền
Bỉnh trúc(1) khen ai khéo tạc nên
Vặc vặc lửa thần lồng xích diện(2)
Cao cao lòng tỏ giãi thượng thiên
Trông vời chìm nổi tam anh lạc(3)
Ngẫm phận bèo may nhị tẩu phiền(4)
U uất đêm trường thân nghĩa sĩ
Thâu đêm gió động, đuốc rơi tàn.

NGUYỄN HUY TƯỞNG
(Rút từ tập thơ Lòng nhớ thương, viết trong khoảng 1933-1934)
-------------------
(1) Chỉ Quan Công trong thời gian tạm hàng Tào Tháo, đêm đêm đốt đuốc thức canh cho hai chị dâu, ngồi đọc sách và viết bằng bút trúc.
(2) Xích diện: mặt đỏ.
(3) Chỉ ba anh hào – ba anh em kết nghĩa Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi lúc này lưu lạc mỗi người một nơi.
(4) Chỉ hai chị dâu của Quan Công, tức Cam phu nhân và My phu nhân, vợ Lưu Bị, đang phiền muộn vì phải ở trong trại của Tào Tháo.

Các Bài viết khác